Pateikčių rengimas
3. Įterpti naują skaidrę, ištrinti skaidrę