Pateikčių rengimas
4. Pasirinkti ar keisti skaidrės maketą (ruošinį)