Pateikčių rengimas
5. Nustatyti skaidrėms parinktą dizainą