Pateikčių rengimas
8. Nustatyti skaidrėms keitimo parametrus