3 užduotis(Zabarauskas R.(2003). IT uždavinynas, 48 psl. )