5 užduotis

Sukurk vaizdų laišką(Nekiūnienė V. ir kt.(2007). Kompiuterių karuselė 5-6 klasei 1 knyga, 126 psl.)