Į "Kompiuterių ABC"


Kaip kompiuteryje saugoma informacija 
(2004)
 
 
Sisteminis blokas 
 
 
 
© Nomeda Urbonavičienė