2001 m. kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje buvo pripažinta Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevru.  2008 m. pabaigoje Lietuvos kryždirbystė įtraukta į Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.