Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos 7 klasės mokinės

INGOS VILKAITYTĖS

autorinė kompiuterinės grafikos paroda "Kalėdinė naktis"

piešinių ciklai „Apšerkšniję mūsų žiemos...“, „Stebuklingas Kalėdų medis“, “Kalėdų Senio burtai“, „Šaltis išrašys languos tulpes, ramunes...“, „Oi, tu seni, besmegeni!“

(mokytoja Nomeda Urbonavičienė)

Atsiliepimai apie parodą rajoninėje spaudoje: „Alio Jonava“ 2004 m. gruodžio 11 d.; „Naujienos“ 2004 m. gruodžio 14 d.          

.