p   p   p
    p    
 

p

Projektas
„Visagalė reklama“

 

PROJEKTO TIKSLAS - ugdyti mokinių  IKT kompetenciją, verslumo kompetenciją.

PROJEKTO DALYVIAI - 6-8 klasės mokiniai.

MOKYMOSI UŽDAVINIAI - mokiniai, remdamiesi instrukcijomis,  parengs prekės, paslaugos ar idėjos reklamą, savarankiškai taikys IKT įvairioms užduotims atlikti.

 
MOKYMO/SI MEDŽIAGA 
 
 
 
 
 
 
Reklamos raida
(pagal  www.nemoku.lt/marketingas/1)
 
Pats žodis “reklama” kilęs iš lotyniško veiksmažodžio “relamare”, reiškiančio “rėkti, šaukti”, taigi yra pagrindo manyti, kad žodinė reklama atsirado seniau nei rašytinė. Taigi pirmoji žodinė reklama buvo senovės Graikijoje, Atėnų gatvėmis vaikščiojančio šauklio ir pranešančio apie vergų, gyvulių ir kitokių prekių pardavimą. Senovės Romoje reklama skelbė apie gladiatorių kautynes, aukštuomenės įvykius. Reklama buvo labai paplitusi senovės miestuose Pompėjoje, Stabijoje, kuriuose rasta daugybė reklaminių užrašų, prekybinių ženklų, simbolių. Jau tada kiekvienas save gerbiantis vyno, grūdų ar gyvulių pirklys turėjo savo prekybinį ženklą – emblemą. Reklaminiai užrašai dažnai siekė ne tik komercinių tikslų, bet ir politinių, yra rastų užrašų, kur žmones kvietė balsuoti už vieną ar kitą politinį veikėją. Visi šie užrašai ir yra šiuolaikinės reklamos pirmtakai.
Egzistavo trys pagrindinės reklaminės veiklos formos:
1) Prekinis ženklas. Gildijų sistema teisiškai gynė tam tikrų prekių gamintojus. Prekių be gildijosantspaudo negalima buvo pardavinėti, o antspaudo padirbinėjimas buvo griežtai baudžiamas. Šią gamintojo identifikacijos ir su tuo vardu asocijuoto kokybės įvaizdžio funkciją prekinis ženklas atlieka iki šių dienų.
 
2) Iškaba. Pompėjos kasinėjimai rodo, kad ant sienų, prie įėjimų į parduotuves, buvo užrašai apie parduodamas prekes. Komercinio pobūdžio pranešimus finikiečiai nupiešdavo ties prekybiniais keliais ant gerai matomų uolų. Juos galima laikyti išorinės reklamos pradininkais. Vėliau šis būdas buvo patobulintas: užrašą kabindavo ne ant sienos, o skersai gatvės. Dar vėliau į tokius užrašus įrengė dirbtinį apšvietimą ir judančias dalis siekiant didesnio dėmesio pritraukimo.

3) Miesto šauklys. Senovės Graikijoje miesto šaukliams buvo mokama už tai, kad jie vaikščiodami gatvėmis balsu pranešdavo svarbiausias naujienas. Viduramžių Anglijoje ir Prancūzijoje jie vaikščiodavo gatvėmis atkreipdami miestiečių dėmesį su skambučiu. Po paskutiniųjų žinių pranešimo jie perduodavo apmokamus užsakovų skelbimus, dažniausiai tai būdavo gėrimų įstaigos.

Ankstyvoji spausdintinė reklama.
XV–XVI a. vystantis spausdinimo technologijai atsirado pirmieji šiuolaikinės reklamos ženklai. Pirmas iš mums žinomų atspausdintų reklaminių skelbimų pasirodė 1473 metais anglų kalba. Anglas Viljamas Kokstonas atspausdino ir išplatino skelbimą, kuris prašė potencialius pirkėjus atkreipti dėmesį į jo išleistą knygą. XVII a. viduryje Anglijoje prasidėjo vadinamų „merkurijais“ savaitraščių leidyba. Taip spausdinimo presas tapo reklaminių skelbimų platinimo priemone tarp raštingosios gyventojų dalies. Dauguma to meto skelbimų buvo išreikšta paprasto pareiškimo forma. To meto reklamos užsakovai siūlė importuojamas į Angliją naujas prekes. Pirmoji spausdinta reklama buvo afišos, reklaminiai lapeliai, skelbimai laikraščiuose. Šių “komercinių” pranešimų pagrindinis tikslas buvo informacija, o ne įtikinimas.

Masinių komunikacijų epocha: iki XX a.pr.
Žodis reklama (advertisement) atsirado apie 1655 metus. Jį naudojo Biblija ir jis reiškė perspėjimą ar pranešimą. Knygų leidėjai šiuo terminu pavadindavo daugumą pranešimų apie būsimus leidinius, o 1660 metais šį žodį parduotuvių savininkai pripažino kaip komercinės informacijos pavadinimą. Europoje reklamos suklestėjimas susijęs su prancūzu Teofrasto Renostno. Paryžiuje jis 1630 m. atidarė pirmą reklamos biurą. Jis laikomas europietiškos reklamos pradininku. 1740 m. Londone pasirodė pirmasis spausdintas lauko plakatas arba skelbimų lenta. Reklama XIX a. 1885 metais buvo sukurta efektyvi surinkimo mašina (linotipas).

Šiuolaikinė reklama.
Šiuo metu reklama tapo būtinu mūsų gyvenimo atributu. Šiuolaikinė reklama, transliuojama per masines informacijos priemones, vienu metu veikia plačią įvairaus amžiaus auditoriją. Reklama įtakoja šiuolaikinių mitų atsiradimą. Paryžiuje yra įsikūrę Reklamos namai, kur saugomi keturiasdešimties šalių reklamos pavyzdžiai, apie 400 tūkstančių reklaminių filmukų, taip pat mokslo darbai parašyti apie reklamą. Reklamos namų Paryžiuje įkūrėjos A.S.Dreux duomenimis, daugiau kaip pusė šiuolaikinės reklamos vartotojus pasiekia ne visuomenės informavimo priemonėmis, bet kitais būdais: asmeniniais laiškais, pasiūlymais, atsiųstais į personalinį kompiuterį, lapeliais, akcijomis parduotuvėse ir pan. Šiandien reklama rengiama kompiuteriu, atsirado nauja reklamos forma – reklama pasauliniame Interneto tinkle, turinti masiškiausią auditoriją ir neturinti valstybinių sienų. JAV firmos, besireklamuojančios bei prekiaujančios Internete, per pastaruosius du metus padvigubino šitokios savo prekybos apimtis. Manoma, kad elektroninės prekybos augimas gali įgauti “sniego kamuolio” pagreitį.Reklama yra efektyvi tol, kol ji yra originali ir nauja. Vienas paveikiausių reklaminio pristatymo būdų – tradicinė reklama (angl. banner) su joje įterptu vaizdo klipu. Kadangi Lietuvoje tokia reklama pasirodė visai neseniai, daugeliui svetainių lankytojų ji dar tebėra naujiena ir dėl to jos efektyvumas šiuo metu Lietuvoje yra stulbinantis. Reklama labai sparčiai skverbiasi į įvairias gyvenimo sritis. Ji padeda vartotojui išsirinkti prekę, kryptingai veikia, skatina pirkėjus įsigyti prekę.
 
   
   
KAS YRA GERA REKLAMA

Kiekviena talentingai sukurta reklama gera savaip.
Vis dėlto net labai skirtingose talentingai sukurtose reklamose yra kai kas bendra. Tai priemonės, kurios reklaminį pranešimą padaro iš tikrųjų veiksmingą. 

1. Ar reklamos pradžia patraukia dėmesį?
Mat jeigu reklamos pradžia neužvaldo klientų dėmesio, jie liks abejingi ir tęsiniui. Paprastas būdas patraukti žmonių dėmesį – paliesti jų problemas.
 Pavargote nuo skalbimo? Kamuoja antsvoris? Įvardinti vartotojo problemas ir pasiūlyti jam ką nors nauja, neįprasta, naudinga!
2. Ar jūsų reklama yra gana paprasta ir nuoširdi?
Jeigu reklama sudėtinga, nesuprantama arba joje per daug informacijos, jos atsikratys kaip įkyrėjusios musės – vienu rankos judesiu.
3. Kam skirta jūsų reklama?
Nors reklaminis pranešimas skirtas tūkstantinei ar net milijoninei auditorijai, ji privalo išlikti asmeninė – lyg būtų kreipiamasi į konkretų asmenį. Kalbėdamas su vienu žmogumi, reklamos kūrėjas gali pelnyti daugelio žmonių palankumą.
4. Ar atsakėte į visus klausimus?
Bendra taisyklė: arba reklama turi pateikti auditorijai atsakymus į visus pagrindinius dominančius klausimus apie produktą, arba privalo įtikinti vartotoją kreiptis į jus papildomos informacijos.
5. Ar užsakymo procedūra yra paprasta?
Telefono numeris turi būti gerai matomas
6. Ar parodėte, kaip produktas veikia?
Yra daugybė būdų tai padaryti : parodyti jo pritaikymą, palyginti "prieš ir po", pademonstruoti juo gaunamą naudą. Svarbiausia – kad būsimi pirkėjai patys įsitikintų ir pajustų: jūsų verslas jiems naudingas.
7. Ar reklama yra emocinga?
8. Ar jūsų reklamoje yra žmonių?
Kaip tik žmonės labiausiai domina kitus žmones. Štai kodėl iki šiol yra veiksmingas patikimas būdas – reklamoje pateikti realių vartotojų atsiliepimų.
9. O kaip garsas?
Muzika labai tinka tam tikrai nuotaikai sukurti, padaro reklamą gyvesnę ir įsimintinesnę.

/Pagal Vita Kaziliūnaitė. Kas yra gera reklama.
http://www.seo-marketing.lt/KAS-YRA-MARKETINGAS/kas-yra-gera-reklama.html /


   
47 psl.  
   
 
 


http://www.egu.lt/mokymas/verslui/ateities-internetine-reklama-kaip-rasti-adata-sieno-kupetoje-188.html
 
2010