latest image

Virtualios parodėlės

„Rid rid rid margi margučiai“

5 kl. mokinių projektas, 2017;

„Mes gyvenam Europos vidury“

4 kl. mokinių projektas, 2005;

„Kalėdinė naktis“

Ingos Vilkaitytės (7 kl.) autorinė kompiuterinės grafikos parodėlė, 2005


Senis besmegenis

Senis besmegenis
Stovi mūs kieme.
Jį vaikai pastatė
Vakar vakare.
Seniui ant galvos –
Kibiras uždėtas,
Nosis - morka,
Akys - sagos,
Senio būdas lėtas.
Stovi jis ir mąsto,
Kaip vienam jam liūdna.
Gal jo nieks nemėgsta,
Kad iš sniego drėbtas?
Tuoj išeisiu aš į lauką,
Ką nors sumąstysiu -
Besmegeniui besmegenę
Greitai pastatysiu.
Senė besmegenė
Bus labai graži
Ir į besmegenį
Labai panaši.
Senis bus laimingas,
Nes turės jis draugę.
šventosios Kalėdos
Jų laimingų laukia!

 

Inga Vilkaitytė, 8 kl. 2005
 

 

 


Žiema

Lyg mažos saulutės
Kris baltos snaigutės,
Lyg nakties akutės
Žibės mažos žvaigždutės.

Laukai apsupti
Baltam patale.
Lyg pasaka graži
Atskris balta žiema.


Eglė Goštautaitė (5 kl.), 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2005-2017 Nomeda Urbonavičienė