latest image

Kaip jautiesi?

„Kiekvienas esame kitoks, todėl įvairius dalykus jaučiame skirtingai. Jausmai pakeičia net nuotaiką: kai pyksti, niekas neatrodo juokinga. O kartais, kai jautiesi laimingas, kvatoji iš bet ko. Tik įsivaizduok, kaip būtų nuobodu, jei visada jaustumeisi vienodai! Jausmai padeda pažinti aplinkinį pasaulį. Taip mes augame!“.
(Nuria Roca (2004). Jausmai: nuo nevilties iki laimės. Kaunas, p. 28)
 


 

 

Žaidimas „Jausmų kaulelis“

Žaidimas „Pabūk aktoriumi“

„Kaip Tu jautiesi?“


 

Kai sninga, kai būna Kalėdos – tai džiaugsmas.
 Kai šilta, vasarą auga gėlės – tai džiaugsmas.
Kai rudenį krenta lapai – tai džiaugsmas!
( Ligita Davidonytė, 5a klasė)
 

--------------

 

Kaip atsirado džiaugsmas
 sakmės


 Vieną kartą gyveno viena mergaitė. Ji niekada nesijuokė, ir niekam nepavykdavo jos prajuokinti.. Kartą eidama mišku mergaitė pamatė iš lizdo iškritusį mažą paukštelį. Mergaitė paėmė mažylį ir įkėlė į lizdą pas jo broliukus ir sesutes. Paukščiukai ėmė linksmai čiulbėti, savo giesmele linksminti mergaitę. Ji labai pradžiugo, veidelį papuošė plati šypsena. Nuo to laiko mergaitė išmoko džiaugtis.
( Eglė Stasitytė, 6b klasė)

 

 

 Seniai seniai žmonės buvo nelaimingi. Jiems viskas nesisekė: nei namuose, nei darbe. Sunku jiems buvo gyventi. Vieną dieną dangus užtemo. Visi žmonės labai išsigando, bet po minutėlės ėmė lyti pinigais. Visi žmonės puolė rinkti pinigus, ėmė svajoti, ką galėtų už juos nusipirkti. Žmonės šypsojosi vienas kitam ir buvo laimingi.
( Ričardas Sniegiriovas, 6b klasė)

 

 

 Viename kaimelyje gyveno žmonės, kurie visai nemokėjo džiaugtis. Jie tik niurzgėdavo ir bardavosi. Kartą į tą kaimą atkeliavo cirkas. Klounai rodė triukus, akrobatai vaikščiojo lynu, vaidino dresiruoti žvėrys. Visiems buvo labai linksma. Žmonės šypsojosi, plojo. Kai kurie verkė, bet tai buvo džiaugsmo ašaros. Nuo to laiko atsirado tame kaimelyje džiaugsmas.
( Lukas Jonikas, 6b klasė)

 

------------

 

Džiaugsmą sukelia man sniegas,
Kai pakyla snaigės, sukasi ratu.
Vėl džiaugiuos, kai būna šventės
Ir kai gaunu krūvą dovanų!
(Sigita Dagilytė, 5a klasė)

 

------------

 

Džiaugiuosi, kai mane sveikina su gimtadieniu. Džiaugiuosi, kai mane sunkiomis akimirkomis paguodžia ar prajuokina.
Man džiaugsmas – tai jausmas, kuris reiškia laimę. (Justinas Pūkas, 5a klasė)

 

------------

 

 Kaip po pasaulį keliauja džiaugsmas

sakmė

 

Vieną kartą žemėje gyveno Džiaugsmas. Jis keliavo per pasaulį ir dalino žmonėms juoką, laimę. Vieną kartą eidamas Džiaugsmas sutiko liūdną žmogelį ir klausia jo:
- Ko liūdi, žmogau?
- Kaip aš neliūdėsiu, niekas man nesiseka. Aš esu nelaimingas.
Tada Džiaugsmas iš savo kelioninio maišelio ištraukė pupelę ir padavė žmogui sakydamas:
 - Imk ją. Vakare pasidėk ją po pagalve ir daugiau negalvok apie liūdesį. O kai tapsi laimingas, pasidalink savo džiaugsmu su kitais.
Žmogus padėkojo, pasiėmė pupelę ir parsinešė namo. Vakare eidamas miegoti pasidėjo pupelę po pagalve. Naktį žmogus susapnavo linksmą sapną. Ryte jis buvo laimingas, nes pamiršo savo liūdesį. Kai eidamas keliu sutiko liūdną žmogų , jis net negalvodamas padovanojo jam džiaugsmo pupelę. Taip po pasaulį keliauja Džiaugsmas.
( Eimutė Gudelytė, 6b klasė)

 

 

 

 

 

 

Etikos, lietuvių k., IT mokytojos.