MOKYKIS MOKYTIS

SUTELK DĖMESĮ

MOKYKIS SKAITYTI

DOMĖKIS

MOKYKIS ĮSIMINTI

MOKYKIS GREITAI SKAITYTI

   
   

Skaitymas yra mokymosi pagrindas!

Skaityk kuo įvairesnius tekstus.

Skaityk tai, kas tau teikia malonumą, t.y. rinkis tekstus pats.
 
Rekomenduok knygas kitiems, jas pristatyk,
domėkis kitų rekomendacijomis.

Interpretuok skaitomus tekstus diskutuojant su draugais.

Lankyk tas vietas, kuriose vertinamos knygos, ar bendrauk su tais žmonėmis, kurie jas brangina.

(Mokymas skaityti Europoje: kontekstas, politika ir praktika, 2011)

 

PRATYBOS:

Skaitydamas negrįžk prie jau perskaitytų žodžių.

 

Stenkis skaityti vien akimis – netark pašnabždomis skaitomų žodžių.

 

Greitai perskaičius tam tikrą teksto dalį, pravartu mintyse trumpai apžvelgti teksto turinį.

 

Sistemingai, po penkias minutes kasdien, su laikrodžiu rankoje ir su ta pačia knyga atlik pratybas:
tas penkias minutes stenkis skaityti labai greitai, aprėpdamas žvilgsniu kuo daugiau žodžių, o po to pakartok mintyse perskaitytą tekstą, patikrink ir pasižymėk, kiek perskaitei.

 

 „Pasaulis, kuriame skaitome du kartus greičiau“
Straipsnių rinkinys >>>

 

"Greitasis skaitymas ir save keičiančios smegenys"

 

 

 

 

   
© Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla, Nomeda Urbonavičienė, 2007-2017