p   p   p
    p    
 

p

Mokiniai
tarptautiniuose ir ðalies projektuose

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ eTwinning programos projektas ,,Kelionë á pasakø ðalá"   2020 m.

„All Digital Week"
2018 m., 2019 m.

 

,,STEM Discovery Week"
2018 m., 2019 m.

 

,,StarT" projektas   2019 m.

 

   
„All Digital Week"
2018 m..
 

"StarT"projektas
2018

  "STEM Discovery Week"
2018 m.
  „Projektø vadyba ir komandinis darbas"
 2017-2018  m.
 
 

   
„Get Onlain Week"
2017 m.
 
„Projektø vadyba ir 
komandinis darbas" 
2016-2017 m. 
  „StarT" projektas
2017 m.
  „eTwinning"
WE ALL SPEAK THE SAME LANGUAGE - ONLINE MAGAZINE"
2016-2017 m.(bit.ly/2GVthc6)
 

   
2014-2016 m.  „eTwinning"
„Career counselling and opportunities“
2015-2016 m.
  „Projektø vadyba ir komandinis darbas"
2016 m.
  „Get Onlain Week"
2016 m.


 

 

   
PaTInKA-II"
2015 m.
  „Projektø vadyba ir komandinis darbas"
2015 m.
  „Codeweek"
2015 m.

  2015 m. 


„Codeweek"
2014 m.


„eTwinning"
„Career counselling and opportunities“
2014-2015 m.
  „eTwinning"
„Vartai á Virtualø Pasaulá"

2015 m. 
(bit.ly/2V6rbdr)
  „Get Onlain Week"
2015 m.
 

 

http://www.etwinning.lt/

 

PaTInKA-I"
2014 m.
  „Get Onlain Week"
2014 m.
  „eTwinning"
„Students professions tree"
2013-2014 m. 
  „Global Education Week"
2013 m. 
 

   
„Get Onlain Week"
2013 m.
  „Atviras kodas: PILIETIS“"
2012 m. 
  „iTEC"
2012 m. 
  „Euroscola"
2012 m. 
 

   
„Global Education Week"
2012 m. 
  „Galileo"
2011 m. 
  „Euroscola"
2011 m. 
  „Draw me a right"
2010 m. 
     
„REAL fake"
2010 m. 
  „SPRING DAY FOR EUROPE"
2010 m. 
  „eLearning awards"
2010 m. 
  „Development Youth prize"
2009 m. 
 
   
„SPRING DAY FOR EUROPE"
2008 m. 
  „Development Youth prize"
2007 m. 
  „50 Years Together in Diversity'2007""
2007 m. 
  „Green week"
2006 m. 
p    
„SPRING DAY IN EUROPE"
2006 m. 
  „Join multimedia"
2005 m. 
  „Draugiðka mokykla"
2005 m. 
   
             
             

 
p