KOMPIUTERIŲ ABC

Nomeda Urbonavičienė

VII. skaičiuoklė

Skaičiuoklė – tai programa, skirta lentelių duomenims apdoroti.
Informacija, pateikta skaičiais, vadiname skaitmenine informacija. Skaitmeninei informacijai ir duomenims apdoroti ir pateikti naudojamos skaičiuoklės.
Naudodami skaičiuoklę galime: kurti elektronines lenteles, braižyti diagramas ir grafikus, naudojant įvairias funkcijas atlikti aritmetinius veiksmus.

 


 


,,Google" skaičiuoklės

 


 

 

1. Iškviesti programą MS EXCEL

Start - Programs - MS Office - MS Excel

Pradėti - Programos - MS Excel
arba

 

Programos langas:

 

 

 

 

 

 

 

 

Langelio žymėjimas, jo adresas, koordinatės B2:

Bloko žymėjimas, jo adresas, koordinatės A3:B8:

 

 

2. Įvesti duomenis

1. Pele pažymėti langelį ir klaviatūra rinkti duomenis.

2. Pabaigus rinkti duomenis, spausti klavišą Enter.

 

 

3. Šalinti duomenis

1. Pele pažymėti duomenų bloką.

2. Pele pasirinkti meniu
Edit - Clear
Redagavimas - Valyti
.

 

 

4. Formatuoti duomenis

Pele pasirinkti meniu
Format - Cells
Formatavimas - Langeliai
.

 

 

 

 

 

 

 

video pamokos
video pamokos-2010

 

MS Excel Formatavimo priemonių juosta

1 - Sujungti langelius.
2 - Valiutos žymėjimas.
3 - Procentinė išraiška.
4 - Dešimtainės dalies skirtukas.
5, 6 - Skaitmenų po kablelio didinimas, mažinimas.

 

 

5. Atlikti veiksmus su eilutėmis, stulpeliais

Įterpti naujas eilutes, stulpelius:

Pasirinkti meniu
Insert - Rows (Columns)
Įterpimas - Eilutės (Stulpeliai)
.

 

Šalinti eilutes, stulpelius:

Pasirinkti meniu
Edit - Delete Entire Row (EntireColumn)
Redagavimas - Naikinti
.

 

Keisti eilučių aukštį:

Pasirinkti meniu
Format - Rows - Heigh
Formatavimas - Stulpelis - Aukštis
.

 

Keisti stulpelių plotį:

Pasirinkti meniu
Format - Column - Width
Formatavimas - Stulpelis - Plotis
.

 

 

6. Atlikti veiksmus su lakštais

Pervardinti lakštą:

Pasirinkti meniu
Format - Sheet - Rename
Formatavimas - Lapas - Pervardinti
.

 

Įterpti naują lakštą:

Pasirinkti meniu
Insert - Worksheet
Įterpimas - Darbo lapas
.

 

Ištrinti lakštą :

Pasirinkti meniu
Edit - Delete Sheet
Redagavimas - Naikinti lapą
.

 

7. Atlikti skaičiavimus naudojant formules

1. Pažymėti langelį ir įvesti „=” ženklą.
2. Sudaryti formulę.
3. Spausti Enter.

Formulių sudaryme naudojami ženklai:
sudėtis +, atimtis -, daugyba *, dalyba /.

 

video pamokos
video pamokos-2010

 

8. Skaičiavimams naudoti funkcijas

1. Pažymėti langelį ir įvesti lygybės „=” ženklą.
2. Pasirinkti meniu
Insert - Function
Įterpimas - Funkcija
arba
3. Iš sąrašo pasirinkti funkciją, spausti OK.4. Pele paspausti

,
pažymėti langelių bloką ir spausti Enter.

5. Spausti OK.

 

video pamokos
video pamokos-2010

9. Nubraižyti diagramą pagal duomenis lentelėje

Diagramos: skritulinė, stulpelinė, juostinė, linijinė:


1. Pažymėti duomenis lentelėje.
2. Pele pasirinkti standartinės priemonių juostos mygtuką
3. Pasirinkti diagramos parametrus:

 

 

 

 

 

 

 

video pamokos
video pamokos-2010

 

10. Keisti puslapio parametrus
Pasirinkti meniu
File - Page Setup
Failas - Puslapio parametrai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Spausdinti lenteles ir diagramas
Pasirinkti meniu
File - Print
Failas - Spausdinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Nomeda Urbonavičienė, 2008