KOMPIUTERIŲ ABC

Nomeda Urbonavičienė

V. klaviatūra

 

 

 

 

 

Žaidimas - testas

 

1. Klavišai tekstui spausdinti

2. Klavišas |Space|

Paspaudę šį klavišą, tarp simbolių darysite tarpą. Juo atskiriami teksto žodžiai.
 

3. Klavišas |Shift|

Jį spauskite, jei norite rašyti didžiąją raidę.
Nuspaudę Shift ir paspaudę raidės klavišą, atspausdinsite didžiąją raidę.

 

4. Klavišas |Caps Lock|Didž|

Jį nuspauskite, jei norite rašyti didžiosiomis raidėmis.
Įjungtą didžiųjų raidžių spausdinimo rėžimą rodo žibantis indikatorius <Caps Lock>.

 

5. Klavišas |Tab|

Rašydami tekstą, paspaudę tabuliavimo klavišą, žymeklį perkelsite per nustatytą teksto pozicijų skaičių į dešinę.
 

7. Klavišas |Esc|Gr|

Paspaudus šį klavišą atšaukiama pasirinkta komanda.

 

8. Funkciniai klavišai

 

9. Klavišas |Backspace||

Šiuo klavišu ištrinsite kairėje nuo žymeklio esantį simbolį.

   Klavišas |Delete|Šal|

Žymeklio dešinėje esančiam simboliui trinti. 

 

10. Klavišas |Insert|Įterpti|

Jį nuspaudus spausdinami simboliai yra įterpiami į žymekliu nurodytą teksto vietą. Šiuo klavišu keičiamas įterpimo ir keitimo rėžimas.

 

12. Klavišas |Num Lock|Skaitm|

Juo perjungiama skaitenų klaviatūra.

 

13.Aritmetinių veiksmų klavišai

Dalyba /, daugyba *, sudėtis +, atmtis -.

 

14. Skaitmenų klaviatūra

Kai žiba indikatorius <Num Lock>, <Skaitm> ji spausdina skaičius, o kai jis nežiba – valdo žymeklį.
 

15. Žymeklio perkėlimo klavišai

|Home, End|Prad, Pab| - jais žymeklis perkeliamas į eilutės pradžią, pabaigą.

|Page Up, Page Down|Pslá, Pslâ| – jais žymeklis perkeliamas į puslapio pradžią, pabaigą.
 

16. Žymeklio valdymo klavišai

 

17. Klavišas |Enter|Įvesti|

Paspaudę klavišą, liepsite vykdyti komandą, o rašydami tekstą - perkelsite tekstą į kitą eilutę.
 

Testas

 

greitasis teksto įvedimas

 

 

 

tekstinio dokumento elementai

 

Dagienė V. Tavo bičiulis kompiuteris I dalis, 94 psl.  

 

  Tekstinio dokumento elementai

 

 

teksto įvedimo taisyklės


1. Tekstas įvedamas ten, kur mirgsi žymeklis.
Žymeklis – žymė vaizduoklio ekrane, rodanti vietą, kurioje vyksta veiksmas. (Mirgsintis brūkšniukas vaizduoklio ekrane).

2. Renkant tekstą, tarp žodžių palikti vieną (ir tik vieną!) tarpą (vienas <Space> klavišo paspaudimas).

3. Klavišą <Enter> spausti tik pastraipos pabaigoje. Eilutės gale šio klavišo nespausti!

4. Tarpas visada paliekamas po skyrybos ženklų: kablelio, taško, dvitaškio, kabliataškio, šauktuko ir kt.

5. Rašant skliaustus ar kabutes, palikti po vieną tarpą jų išorėje, tačiau nepalikti tarpų jų viduje. Jei po skliaustų ar kabučių rašomas skyrybos ženklas - tarpas nepaliekamas.

6. Lietuviškų kabučių kodai:
apatinės kabutės „ <Alt + 0132>;
viršutinės kabutės “ <Alt + 0147>.

7. Abipus ilgo brūkšnio paliekami tarpai.

Ilgo brūkšnio kodas <Alt + 0151>.

8. Data rašoma taip: 2000-07-17

9. Nespausti tarpo klavišo <Space> pradedant naują pastraipą. (Bus greičiau vieną kartą paspausti <Tab>).

10. Norint pradėti naują puslapį, spausti <Ctrl + Enter>.


 

Dagienė V. Tavo bičiulis kompiuteris I dalis, 89 psl.  

 

Testas

 

veiksmai su tekstu


Žymeklis bus perkeliamas į kitą eilutę paspaudus klavišą < Enter >.

Pastraipos skaidymas
• Perkelti žymeklį į reikiamą teksto vietą.
• Spausti klavišą < Enter >.

Pastraipų jungimas
• Perkelti žymeklį į antrosios pastraipos pradžią.
• Spausti klavišą < BackSpace >.

Tuščios eilutės įterpimas
• Perkelti žymeklį į eilutės galą, po kurios reikia įterpti tuščią eilutę.
• Spausti klavišą < Enter >.

Tuščios eilutės panaikinimas
• Perkelti žymeklį į tuščios eilutės pradžią.
• Spausti klavišą < Delete >.

Specialių simbolių įvedimas
Norint įvesti specialius simbolius, reikia spausti klavišų kombinaciją
< Alt + kodas >.

Kodų lentelė:
 

 © Nomeda Urbonavičienė, 2007