KOMPIUTERIŲ ABC

Nomeda Urbonavičienė

VIII. pateikčių rengimas

1.Kaip iškviesti programą MS PowerPoint  

Start - Programs - MS PowerPoint,
   Pradėti - Programos - MS PowerPoint
.

 


 

,,Google" skaidrės

 


MS Power Point'2016


 Programos langas

 

 

 

 

 

 

 

video pamoka

2. Pateikties kūrimas automatizuotomis pagalbinėmis priemonėmis

File - New - From AutoContent Wizard,
Failas - Naujas - Iš automatinio turinio vedlio .

 

 

 

 

 

 

 

3. Įterpti naują skaidrę, ištrinti skaidrę

Insert - New slide (Ctrl +M) ,
Įterpti - Nauja skaidrė .

Edit- Delete slide,
Redagavimas - Naikinti skaidrę .

video pamoka

 

4. Pasirinkti ar keisti skaidrės maketą

Format - Slide Layout,
Formatavimas - Skaidrės maketas.

 

 

 

 

 

 

video pamoka

 

 

5. Nustatyti skaidrėms parinktą dizainą

Format - Apply Design Template ,
Formatavimas - Skaidrės dizainas .

 

 

 

 

 

 

video pamoka

 

6. Pakeisti skaidrės foną

Format - Background - Aplly to all – visoms skaidrėms,
                                    Aplly – vienai skaidrei;
Formatavimas - Fonas .

 

 

 

 

 

 

video pamoka

 

7. Peržiūrėti pateiktį

Slide Show - View Show ,
Skaidrių demonstravimas - Žiūrėti demonstraciją arba F5.

 

8. Nustatyti skaidrių keitimo parametrus

Slide Show - Slide Transition,
Skaidrių demonstravimas - Skaidrių perėjimas.

 

 

 

 

 

 

video pamoka

 

9. Parinkti skaidrių rodymo efektus

Slide show - Custom animation,
Skaidrių demonstravimas - Pasirinktinė animacija .

 

 

 

 

 

 

 

Animations - Custom animation 

 

 

 

 

 

 

video pamokos

 

10. Įterpti papildomus mygtukus

Slide Show - Action buttons ,
Skaidrių demonstravimas - Veiksmų mygtukai .

 

 

 

 

 

 

 

11. Įterpti grafinius objektus, garsą

Insert
- Picture
- Diagrams
- Chart
- Table
- Movies and Sounds

Įterpti
- Paveikslėlis
- Diagrama
- Shemos
- Lentelė
- Filmai ir garsai
.

 

 

 

 

 

 

 

video pamoka

 

12.Peržiūrėti ir kooreguoti skaidres

View - Slide Sorter,
Rodymas - Skaidrių rūšiuotuvas .

 

 

 

 

TESTAS

 

PATEIKTIS

 

 © Nomeda Urbonavičienė, 2007